Verhuur van tennisbanen

Spelregels:

  • Gebruik van tennisbanen en clubgebouw (incl. gebruik van de bar) voor tennisactiviteiten buiten de vereniging om is alleen mogelijk door een aanvraag in te dienen bij het bestuur. (b.v. tennistoernooi voor personeelsvereniging, buurttoernooi, familietoernooi). Hiervoor kan je onderstaand formulier invullen en inleveren bij het secretariaat.
  • Deze aanvraag kan alleen ingediend worden door een seniorlid van onze vereniging.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor een goed beheer en zorgvuldig gebruik van het clubhuis en de banen tijdens de activiteit. Baanreglement en bestuursreglement t.a.v. horeca- en drankwetgeving dienen nageleefd te worden. De aanvrager neemt zelf contact op met Marlie Vermazeren (06 52007271) i.v.m. de barbescheiden. 
  • Het bestuur beslist over de aanvraag. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ zal toegepast worden.
  • Een dagdeel beslaat 4 uur. Voor het clubgebouw is er een uitlooptijd van 1 uur na de laatst gespeelde wedstrijd.
  • De data dat de banen hiervoor gereserveerd worden, zullen minimaal 2 maanden van te voren bekend gemaakt worden op de website en opgehangen worden in het clubgebouw. Tijdig aanvragen is dus belangrijk!
  • Per dagdeel vragen we een huur van € 30,- per 3 banen. Tevens zijn de inkomsten van de bar voor onze vereniging. Voor de huur ontvangt de aanvrager een rekening van de penningmeester. Slecht weer (of andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van het bestuur) ontslaat de aanvrager niet van het betalen van het verschuldigde huurbedrag.

Aanvraagformulier gebruik tennisbanen + clubgebouw    

Datum aanvraag:                       

…………………………………………………  

Naam en telefoonnr. aanvrager:   

…………………………………………………      

…………………………………………………  

Gewenste datum + dagdeel gebruik tennisbanen + clubgebouw:         

…………………………………………………                                                    

van ………… uur,  tot ………….. uur    

Beschrijving activiteit en deelnemers:                                

…………………………………………………                                                    

…………………………………………………                                                    

…………………………………………………                                                    

…………………………………………………  

Beslissing bestuur:  dd: ……………………………..

Akkoord     ja    /  nee

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478 502 271 (clubhuis)

Adres

Kasteellaan 19C
5855 AD Well

KVK-nummer

40164605