Lidmaatschap

 

Lidmaatschap

 

Soorten lidmaatschap

 

 Seniorlid A      

 

 vanaf 20 jaar en ouder (peildatum 1 januari)

 

 Contributie

 

 € 130,-

 

 

 Seniorlid B    

 

 van 17 tot en met 19 jaar of op 1 januari

 de leeftijd van 67 jaar of ouder

 

 Contributie

 

 € 110,-

 

 

 Juniorlid               

 

 leden die op 1 januari de leeftijd van 17 jaar nog niet

 hebben bereikt, lidmaatschapsbedrag is inclusief

 30 tennislessen verdeeld over het hele jaar

 

 Contributie

 

 

 € 157,25

 

 

 Periode-lid             

 

 Alle leeftijden, 2 maanden lidmaatschap ingaande op de

 1e van de maand. Geen KNLTB aanmelding

 

 Contributie

 

 € 35,-

 

 

 Ondersteunend lid

 

 25% van senior A lidmaatmaatschap                         

 

 Contributie

 

 € 32,50

 

 

 Inschrijfgeld (eenmalig)

 

 Seniorlid € 23,-    Juniorlid € 5,-                     

-> tarieven per 1-1-2020

 

Aanmelden:
Opgeven als lid van onze vereniging kan bij Marcel Verkoelen, tel. 0478-502429, door het invullen van een aanmeldingsformulier en het inleveren van een pasfoto. Het aanmeldformulier kun je vinden in de rode klapper in het clubhuis of is te downloaden van deze website.

Afmelden:
Een afmelding dient vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar (verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar) schriftelijk of per mail ([email protected]) te geschieden bij het secretariaat. Het lidmaatschap wordt anders stilzwijgend met een jaar verlengd.


-> Tussentijdse opzegging geeft géén recht op restitutie van de contributie.