Nieuws

KNLTB COMPETITIE 2020

Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Deze unieke competitie krijgt de naam: KNLTB Competitie 2020.

Speeldata

De Voorjaarscompetitie wordt gespeeld in de periode van de Najaarscompetitie, van begin september tot en met eind oktober.

Indelingen

Voor de verschuiving van de tenniscompetitie geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie, kunnen met hetzelfde team,aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de Najaarscompetitie. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld worden. Ook kunnen teams die niet kunnen of willen deelnemen in het najaar besluiten om niet mee te doen. De indeling van teams, zoals die gedaan is voor het voorjaar,  wordt door de KNLTB niet één-op-één overgenomen in het najaar.

Inschrijven van teams

inschrijving voor de Najaarscompetitie loopt 15 juni tot en met 1 juli 2020. Ook de teams die al ingeschreven waren voor de voorjaarscompetitie verzoek ik om nogmaals in te schrijven voor deze competitie. Er kan tot uiterlijk vrijdag 26 juni ingeschreven worden via een email naar [email protected]

Tot slot

Of de competitie in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB komt nog met aanvullende informatie, ook hoe we omgaan met de 1,5 meter afstand in clubhuizen en kleedlokalen. Ik houd jullie op de hoogte.

« Terug

» Nieuws archief